Uzņēmuma kompetence

Uzņēmumā vadības sistēma atbilst zemāk noradīto standartu prasībām:

- ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas”;

- ISO 3834-2:2005 „Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai”;

 

Uzņēmuma ražoti metināti slodzi nesošie tērauda konstrukciju elementi atbilst standarta

EN 1090-1:2009 +A1:2011 prasībām

 

Ražotās produkcijas kvalitāte ir nodrošināta ar kvalificētiem strādniekiem, speciālistiem un modernām tehnoloģiskām iekārtām, kā arī ar kvalitātes vadības komplekso sistēmu.

Kvalitātes kontrole tiek veikta stadijās:

- projektēšana (MKD izstrāde);

- materiālu un komplektējošo izstrādājumu iepirkumā;

- ražošanas procesā;

- gatavās produkcijas pieņemšana.

 

Metināšanas procesi

Ražošanā tiek pielietoti sekojoši metināšanas procesi:

• 111 - Rokas lokmetināšana ar kūstošo elektrodu (MMA)

• 121 - Loka metināšana ar monolīto stiepli zem kušņiem

• 135 - Loka metināšana ar monolīto stiepli aktīvā gāzē (MAG)

• 138 - Loka metināšana ar pulverstiepli ar pulverveida metāla pildījumu aktīvā gāzē (MAG)

 

Visi metinātāji ir attestēti pēc ISO 9609-1:2014 standarta.

 

Uzņēmumā strādā divi starptautiskās kvalifikācijas metināšanas inženieri (IWE – Intenational Welding Engineer).

Ražotāja deklarācija

Gatavai produkcijai tiek pievienota saskaņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr.305/2011 noformēta Ražotāja deklarācija.

 

Design by Absolute // © VairogsM •ᅠ2014