01.07.2022.

2022. gada 30. jūnijā SIA”Vairogs-M” ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.2.1.2./16/I/001 „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.
Līguma Nr. SKV-L-2022/268.

 

01.11.2018.

Projekta īstenošana tuvojas noslēgumam.
Tiek veikti pēdējie darbi, lai sekmīgi pabeigtu projektu.

 

07.08.2018.

Turpinās projekta īstenošana. Ir parakstīti visi paredzētie līgumi.
Noris būvniecība un drīz paredzēta iekārtu piegāde. Projektu plānots noslēgt līdz 04.12. 2018.

 

07.05.2018.

Noslēgti divi līgumi ar sadarbības partneriem par Projektā paredzēto darbu veikšanu.

Veikti avansa maksājumi darbu izpildītājiem, uzsākti līgumos paredzētie darbi.

 

05.02.2018

SIA”Vairogs-M”  ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta 4.1.1.0/17/A/009 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana uzņēmumā SIA “Vairogs-M” īstenošanu.

 

Projekta mērķis-veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu ražotnē, aizstājot esošo  ražošanas tehnoloģikso iekārtu ar energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu, un veicot atbilstošus pasākumus ražošanas ēkas energoefektivātes paaugstināšanai.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada decembrim.

 

29.07.2014.

SIA „Vairogs-M” noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu par

SIA „Vairogs-M” augstās pievienotas vērtības produktu ražošanas tehnoloģijas ieviešanu”.

 

 

Design by Absolute // © VairogsM •ᅠ2014