2014.gada 29.jūlijā SIA „Vairogs-M”

noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu par

SIA „Vairogs-M” augstās pievienotas vērtības produktu ražošanas tehnoloģijas ieviešanu”.

 

 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Design by Absolute // © VairogsM •ᅠ2014